> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc mong hạt giống hòa bình sẽ rơi xuống đất và mọc rễ ở Áp-ga-ni-xtan
 Mới nhất:2020-03-03 18:00:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 29/2, tại Thủ đô Đô-ha, Ca-ta, đại diện của Mỹ và phiến quân Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan đã ký thỏa thuận hòa bình. Về sự kiện này, ngày 2/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, mong nhân dịp Mỹ và Ta-li-ban ký thỏa thuận hòa bình, hạt giống hòa bình sẽ rơi xuống đất và mọc rễ ở Áp-ga-ni-xtan. Trung Quốc nguyện tiếp tục cung cấp sự ủng hộ và giúp đỡ cho thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải ở Áp-ga-ni-xtan.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, đại diện của nhiều nước, tổ chức quốc tế và khu vực trong đó có Trung Quốc đã nhận lời mời tham dự lễ ký thỏa thuận. Ông cho biết, Trung Quốc hoan nghênh Mỹ và Ta-li-ban ký thỏa thuận, cho rằng sự kiện này có ý nghĩa tích cực đối với việc thúc đẩy giải pháp chính trị vấn đề Áp-ga-ni-xtan.