คณะรัฐมนตรีจีนกำหนดมาตรการเร่งฟื้นฟูการคมนาคมและกิจการส่งด่วน
 การเผยแพร่:2020-03-04 15:36:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 3 มีนาคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนจัดประชุมสามัญคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการเร่งการฟื้นฟูและพัฒนาการคมนาคมและกิจการส่งด่วน เพิ่มการสนับสนุนต่อการคลังท้องที่ต่างๆ ยกระดับความสามารถในการรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานต่างๆ

ที่ประชุมชี้ว่า จีนจะใช้มาตรการต่างๆ อาทิ ลดภาษี ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยลดค่าใช้จ่ายประกันภัยของรถโดยสาร เรือและเครื่องบินพลเรือน เป็นต้น เร่งฟื้นฟูการดำเนินงานของระบบคมนาคมและการส่งด่วน นอกจากนั้น รัฐบาลกลางยังส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นลดค่าใช้จ่ายประจำวัน เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของประชาชน (Yim/Lin/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ