> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì Hội nghị Tiểu ban lãnh đạo Trung ương về công tác ứng phó dịch Covid-19
 Mới nhất:2020-03-04 18:01:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/3, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện, Trưởng Tiểu Ban lãnh đạo Trung ương về công tác ứng phó dịch Covid-19 Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị Tiểu ban lãnh đạo Trung ương..

Hội nghị nêu rõ, cần phải tăng cường nghiên cứu và phán đoán tình hình dịch bệnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh chính xác chia theo khu vực và phân cấp, áp dụng biện pháp thiết thực quan tâm những người công tác phòng chống dịch bệnh tại khu chung cư ở thành thị và nông thôn trên tuyến đầu, trù tính phòng chống dịch bệnh và sản xuất canh tác vụ xuân, tiếp tục mở rộng tình hình phòng chống dịch bệnh phát triển theo hướng tích cực.

Hội nghị nêu rõ, công tác phòng chống dịch bệnh hiện vẫn ở thời kỳ then chốt, công tác phòng chống không được buông lỏng. Là tâm dịch của cả nước, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán cần phải tiếp tục thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường phòng chống đầu nguồn tại các khu chung cư, nâng cao thiết thực trình độ cứu chữa, công bố kịp thời và chính xác các thông tin dịch bệnh.