องค์การอนามัยโลกระบุ งานยับยั้งโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน
 การเผยแพร่:2020-03-06 15:26:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า วันที่ 4 มีนาคม ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงว่า ปัจจุบัน งานยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนของทุกประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกจะประสานงานกับทั่วโลกด้านมาตรการรับมือ

ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุสระบุ องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และความเสี่ยงจากผลกระทบต่อทั่วโลกของโรคโควิด-19 สู่ระดับสูงแล้ว โดยไวรัสชนิดนี้สร้างผลกระทบต่อสาธารณสุข เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย่างร้ายแรง องค์การอนามัยโลกเห็นว่า การยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนของทุกประเทศ ในขณะเดียวกัน ประเทศต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาด ชุมชนที่อยู่อาศัยต่างๆ สามารถใช้มาตรการล่วงหน้าที่แข็งขัน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดและป้องกันชีวิตด้วย (Yim/Cui/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ