> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc thực hiện di dời tái định cư xóa nghèo cho 9 triệu 300 nghìn người nghèo khó
 Mới nhất:2020-03-06 17:48:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 3/3, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc tuyên bố, tính đến nay, Trung Quốc thực hiện di dời tái định cư xóa nghèo cho 9 triệu 300 nghìn người ngheò khó.

Được biết, trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc dự định thực hiện di dời tái định cư xóa nghèo đối với khoảng 10 triệu người ở khu vực điều kiện sinh sống và phát triển kém, hiện nay đã hoàn thành xây dựng 39 nghìn khu vực tái định cư, trong đó, có gần 50 khu vực tái định cư với quy mô cực lớn, hoàn thành xây dựng hơn 2,6 triệu căn nhà tái định cư.


Về việc làm thế nào tăng cường hỗ trợ xóa nghèo tiếp theo sau khi di chuyển đến nơi ở mới. Mới đây, 13 bộ ngành gồm Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước, Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc v.v ban hành văn kiện chính sách, xác định rõ nhiều chính sách và biện pháp cụ thể, cung cấp hỗ trợ cho các khu vực tái định cư liên quan trên các mặt đầu tư dự án riêng, hỗ trợ việc làm, phát triển ngành nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ tổng hợp trong khu dân cư v.v.