> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Nhà kinh tế học Anh cho biết động lực kinh tế Trung Quốc sau dịch bệnh sẽ được phóng thích nhanh chóng
 Mới nhất:2020-03-12 18:20:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Nhà kinh tế học Anh, người sáng lập Nhóm công tác “Một vành đai, một con đường” và “Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pa-ki-xtan” liên đảng Nghị viện Anh Aftab Siddiqui cho biết, biện pháp và kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc có thể hỗ trợ toàn cầu. Về mặt kinh tế, bất kể đối với Trung Quốc hay toàn cầu, sự ảnh hưởng của dịch bệnh chỉ là trong thời gian ngắn.

Giáo sư Aftab Siddiqui cho biết, chính phủ Trung Quốc chú trọng cam kết, giữ chữ tín, đầu tư to lớn trong khi ứng phó dịch bệnh, đóng góp to lớn cho toàn cầu. Chính là ý chí và quyết tâm chung sức chung lòng giữa chính phủ và nhân dân Trung Quốc mới khiến Trung Quốc thu được thành quả mang tính giai đoạn.