> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
5 Cơ quan Trung Quốc như Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp ra thông cáo về trừng phạt hành vi trái phép cản trở công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Trung Quốc
 Mới nhất:2020-03-16 18:22:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc phối hợp ra thông cáo, yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, trừng phạt hành vi trái phép cản trở công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, gìn giữ an ninh y tế công cộng, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân.

Thông cáo nêu rõ, các cơ quan hữu quan cần phải trừng phạt kịp thời và nghiêm khắc các hành vi trái phép về cản trở công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu theo pháp luật, thiết thực giữ vững phòng tuyến kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh lây lan và phát tán qua cửa khẩu, cung cấp sự bảo đảm pháp trị mạnh mẽ cho việc gìn giữ an ninh y tế công cộng.