> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thông báo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về Chế độ báo cáo chủ động của nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây
 Mới nhất:2020-03-17 17:13:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

Thông báo của Ban chỉ  đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về Chế độ báo cáo chủ động của nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây

Để phòng chống dịch Covid - 19 từ nước ngoài nhập vào, nay thông cáo Chế độ báo cáo chủ động của nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây trong thời gian phòng chống dịch bệnh như sau, xin hãy tuân theo và thực thi.

1. Tất cả những gia đình gần đây sắp có nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây, sau khi nắm bắt thông tin về thành viên gia đình và thân thích sắp trở từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây, trong thời gian sớm nhất phải chủ động báo cáo thông tin về họ tên người sắp nhập cảnh, quốc gia và thành phố, ngày trở về, lịch trình cụ thể (gồm chuyển chuyến bay), phương tiện giao thông, phương thức liên lạc, tình trạng sức khỏe cá nhân, với thị trấn và xã ( phố phường), thôn (khu xã), cơ quan của người từ nước ngoài sắp nhập cảnh cũng như cơ quan của các thành viên trong gia đình.

Đồng thời, tự giác phối hợp với sự quản lý và phục vụ của thị  trấn và xã, thôn (khu xã) và cơ quan. Sau khi nhận tin, thị trấn và xã ( phố phường), thôn (khu xã) phải báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp thành phố và huyện trong thời gian sớm nhất.

2. Tất cả những đơn vị đã mời và tiếp đón hoặc bố trí nhân viên từ nước ngoài trở về hoặc nhập cảnh Quảng Tây, phải thông báo tình hình về họ tên, quốc gia và thành phố, ngày trở về, lịch trình cụ thể thể (gồm  nối chuyến máy bay), phương thức liên lạc, phương tiện giao thông, tình trạng sức khỏe cá nhân với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các thành phố và huyện trước 48 tiếng đồng hồ, và tích cực phối hợp triển khai quan sát y tế cách ly.

3. Tất cả khách sạn phải làm tốt công tác quản lý đăng ký cho khách hàng, nếu phát hiện nhân viên từ nước ngoài về Quảng Tây hoặc nhập cảnh Quảng Tây vào nghỉ, nên lập tức báo cáo Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh địa phương theo yêu cầu.

4. Các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp phải quản lý nghiêm ngặt hộ chiếu của nhân viên, thi hành nghiêm ngặt chế độ xin nghỉ phép và thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, những cán bộ viên chức xin phép ra ngoài phải báo cáo nơi đi của cá nhân một cách chân thật, trên nguyên tắc không cho phép ra nước ngoài, đặc biệt là những nước và khu vực có dịch. Các đơn vị phải báo cáo tình hình từ nước ngoài trở về của cán bộ viên chức cũng như gia đình của viên chức với Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh một cách chân thật.

5. Sau khi kiểm tra nhập cảnh không có trường hợp khác thường đối với những nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây, phải áp dụng biện pháp cách ly hoặc tập trung quản lý theo quy định. Nếu có các triệu chứng như lên sốt, ho, đau họng, tức ngực, hộ hấp khó khăn, mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy vv.., cũng như có lịch sử tiếp xúc với các ca bệnh đã chẩn đoán hoặc những ca nghi nhiễm, lập tức đến bệnh viện gần nhất để điều trị và chủ động báo cáo và nhận sự quản lý của thôn (khu xã).

Tất cả nhân viên nhập cảnh sau khi đến cửa khẩu, nên chủ động trình bày một cách chân thật với nhân viên hải quan và nhân viên quản lý biên phòng về tình hình hoạt động ở lại và cư trú tại nước ngoài trong 14 ngày qua, phối hợp kiểm tra, loại trừ và quan sát cách ly.

7. Nghiêm túc truy cứu trách nhiệm, đối với trường hợp báo cáo muộn, thiếu sót, che giấu, trình bày sai và không báo cáo tình hình từ nước ngoài nhập cảnh và trở về Quảng Tây, hoặc từ chối phối hợp yêu cầu công tác của liên quan phòng chống dịch bệnh,những đơn vị, gia đình và cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm pháp luật theo quy định và pháp luật.

Đối với các đơn vị, thị trấn và xã ( phố phường), khu xã, thôn xóm nếu phát hiện vấn đề, tồn tại thiếu trách nhiệm và thiếu quản lý phải truy cứu trách nhiệm. Đối với những nhân viên nhập cảnh không báo cáo đúng sự thật, ngoài tự chịu chi phí liên quan trong thời gian cách ly ra, còn phải chịu trách nhiệm về tất cả chi phí đã sản sinh trực tiếp do đó gây nên.

8. Nếu quần chúng phát hiện manh mối như những nhân viên từ nước ngoài trở về Quảng Tây và nhập cảnh Quảng Tây trái phép, sau khi nhập cảnh không báo cáo chân thực hoặc không tuân thủ các quy định cách ly, có thể khiếu nại với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các thành phố và huyện.

Qua điều tra nếu khiếu nại chân thật sẽ được thường từ 3000 đến 10.000 đồng nhân dân tệ( chi phí này do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các thành phố và huyện lo, do ngân sách địa phương đảm chi). Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh các thành phố và huyện phải làm tốt công tác trực ca, thiết lập điện thoại dây nóng, kịp thời nghe những báo cáo lịch trình của nhân viên có liên quan và khiếu nại của quần chúng, làm tốt công tác quản lý phục vụ theo pháp luật và quy định.

Chế độ này sẽ có hiệu lực từ ngày in ra, chấm dứt vào ngày giải trừ hưởng ứng dịch bệnh.

Ngày 14 tháng 3 năm 2020