> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bệnh viện Lôi Thần Sơn Vũ Hán lũy kế đã tiếp nhận điều trị cho 1961 bệnh nhân, có khoảng một nửa đã chữa khỏi và xuất viện
 Mới nhất:2020-03-18 17:55:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 17/3, tại Vũ Hán, Trung Quốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Lôi Thần Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán Viên Ngọc Phong cho biết, Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã tiếp nhận điều trị cho 1961 bệnh nhân, có khoảng một nửa đã chữa khỏi và xuất viện.

 Bệnh viện Lôi Thần Sơn là một bệnh viện chỉ định tiếp nhận điều trị những bệnh nhân nặng nhiễm vi-rút COVID-19 được 15 nghìn người xây dựng hoàn thành trong 10 ngày, do Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán quản lý. Bệnh viện chia thành 32 khu, bao gồm 3 khu bệnh nặng và 30 khu bệnh bình thường, tổng cộng có 1402 giường bệnh.

Hot Phát biểu bình luận