> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổ chức Y tế thế giới đáp lại Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm: Không nên gắn vi-rút với sắc tộc
 Mới nhất:2020-03-19 18:00:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 18/3 theo giờ địa phương, đáp lại việc Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm gọi vi-rút nCoV-19 là “vi-rút Trung Quốc”, người phụ trách dự án khẩn cấp Tổ chức Y tế thế giới Mai-cơn Ri-an (Michael Ryan) cho rằng không nên gắn vi-rút với sắc tộc hoặc khu vực.

Ông Mai-cơn Ri-an cho biết, vi-rút không biên giới, không phân biệt sắc tộc, màu da và của cải. Mọi người nên thận trọng khi phát biểu, tránh gắn vi-rút với cá nhân. Ông tin tưởng bất cứ ai đều sẽ hối hận gắn vi-rút với sắc tộc, đây là điều mà tất cả mọi người đều không mong muốn, mọi người cần đoàn kết và hợp tác.

Ông Ri-an cho biết thêm, đại dịch cúm A H1N1 năm 2009 khởi phát tại Bắc Mỹ, nhưng mọi người cũng không gọi đại dịch đó là dịch cúm Bắc Mỹ. Tổ chức Y tế thế giới yêu cầu mỗi người đều phải có quan niệm đoàn kết, đây là thời khắc cùng chống lại vi-rút chứ không phải trách móc ai.