จีนเสริมการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
 การเผยแพร่:2020-03-19 19:03:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานวันที่ 19 มีนาคมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) โดยผลักดันให้วิสาหกิจกลุ่มนี้เสริมการป้องกันโรคด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งฟื้นฟูการทำงานและประกอบการโดยเร็วด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิตอล

กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนได้กำหนดภารกิจสำคัญ 13 ประการและมาตรการสำคัญ 4 ประการ โดยเสนอให้เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันโรค และฟื้นฟูการกลับมาทำงานตามปกติโดยเร็ว เร่งพัฒนารูปแบบการทำงานและการศึกษาแบบออนไลน์ ผลักดันความเป็นดิจิตอลด้านบริหารจัดการและประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการผลิตแบบอัจฉริยะและการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เป็นต้น (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น