> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
9 dân tộc ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc gồm Độc Long, Ki-nô và Đức Ngang thực hiện thoát nghèo toàn dân tộc
 Mới nhất:2020-03-20 18:29:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Cuộc họp báo của Chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về quyết chiến và quyết thắng công kiên thoát nghèo ngày 19/3 công bố thông tin cho biết, tỉnh Vân Nam kiên trì coi việc giải quyết vấn đề của khu vực nghèo sâu và cộng đồng nghèo sâu làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, 9 dân tộc gồm Độc Long, Ki-nô, Đức Ngang, A Xăng, Pu-lăng, Phu-mi, Cảnh Pha, Oa, La Hu, v.v. hiện thực hiện thoát nghèo toàn dân tộc.Dân số nghèo khó ở khu vực nghèo sâu trong toàn tỉnh Vân Nam hiện từ 2 triệu 503 nghìn người vào cuối năm 2015 giảm xuống còn 365 nghìn người vào cuối năm 2019, tỷ lệ phát sinh nghèo khó từ 24,13% giảm xuống còn 3,52%, 3158/3539 thôn làng nghèo sâu đã thoát nghèo.