> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sau khi xảy ra dịch COVID-19, 250 nghìn tấm tằm giống đợt đầu của Trung Quốc xuất khẩu thuận lợi sang U-dơ-bê-ki-xtan
 Mới nhất:2020-03-20 18:32:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 19/3, Trung Quốc xuất khẩu 250 nghìn tấm tằm giống sang U-dơ-bê-ki-xtan, đã hoàn tất các thủ tục thông quan như kiểm nghiệm kiểm dịch, v.v. tại hải quan Duy Phường, Sơn Đông, đóng gói và vận chuyển thuận lợi.

Do xuất khẩu lô tằm giống này thời gian gấp, hải quan Duy Phường đã ngay lập tức mở hành lang xanh cho doanh nghiệp, thời gian thông quan không bị kéo dài, và gấp rút cấp 48 giấy phép kiểm nghiệm kiểm dịch các loại cho doanh nghiệp. Các ban ngành hữu quan cũng tích cực điều phối với U-dơ-bê-ki-xtan vận chuyển bằng chuyên cơ.

Việc xuất khẩu tằm giống lần này đã sâu sắc hơn nữa thành quả hợp tác “Một vành đai, một con đường”, cũng truyền đi tín hiệu tích cực với cộng đồng quốc tế về Trung Quốc phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất trụ vững theo hướng tốt.