ทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่บ้านโบราณฉางชี่ มณฑลกุ้ยโจว
 การเผยแพร่:2020-03-23 17:13:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

หมู่บ้านโบราณฉางชี่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเฟิ่งกัง มณฑลกุ้ยโจวของจีน มีประวัติศาสตร์นานกว่า 600 ปี หมู่บ้านโบราณฉางชี่แห่งนี้ ได้รับการบันทึกอยู่ในรายชื่อ “หมู่บ้านมรดกของจีน” เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2014 และได้รับการประเมินเป็น “หมู่บ้านเฉพาะพื้นเมืองชนเผ่าส่วนน้อยของจีน” เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2019 (Bo/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ