ปักกิ่งนำเสนอแพลตฟอร์ม “รับสมัครงานด่วน” ช่วยเหลือวิสาหกิจฟื้นฟูการทำงาน
 การเผยแพร่:2020-03-23 17:24:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua Net

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ทางการของสำนักงานทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมกรุงปักกิ่งนำเสนอแพลตฟอร์ม “รับสมัครงานด่วน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และฟื้นฟูการผลิตของวิสาหกิจ โดยได้ช่วยเหลือวิสาหกิจกว่า 470 แห่ง รับสมัครคนงานประเภทต่างๆ กว่า 104,000 คน

แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมและนำเสนอข้อมูลการรับสมัครงานของวิสหากิจจากองค์กรส่งเสริมการมีงานทำกรุงปักกิ่ง และหน่วยงานบริหารราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงกระบวนการนำเสนอข้อมูลรับสมัครให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พิจารณาและตรวจเช็คข้อมูลภายในวันเดียว และจะนำเสนอข้อมูลในวันรุ่งขึ้น

จนถึงขณะนี้ วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ใช้แพลตฟอร์มนี้รับสมัครคนงานประเภทต่างๆ กว่า 104,000 คน ซึ่งตำแหน่งงานกว่า 95% เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนคนงานชั่วคราวของวิสหากิจ

ลำดับต่อไป สำนักงานทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมกรุงปักกิ่งจะผลักดันรูปแบบ “อินเตอร์เน็ต+การหางานทำกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว” อีกขั้น ยกระดับความเป็นอัจฉริยะ และความสะดวกของการบริการด้านการหางานทำแก่คนทั่วไป ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพแก่วิสาหกิจผ่านทางออนไลน์ เพิ่มขีดการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การรับสมัครคนงาน เพื่อตอบสนองความต้องการจ้างงานของวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ