> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tổ chức Hội nghị truyền hình---Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi G20 thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ
 Mới nhất:2020-03-24 20:31:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 23/3, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tổ chức Hội nghị truyền hình, tiến hành thảo luận về tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu, đồng ý điều phối hành động, cùng ứng phó thách thức toàn cầu do COVID-19 mang lại.

Hội nghị do nước Chủ tịch luân phiên G20 A-rập Xê-út chủ trì. Bộ trưởng Tài chính A-rập Xê-út Mô-ha-mét An-gia-đan cho biết, dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, khiến viễn cảnh kinh tế toàn cầu xấu đi nghiêm trọng. G20 cần tăng cường hợp tác, quả quyết áp dụng hành động nhất trí, cung cấp ủng hộ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, duy trì ổn định kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, khôi phục niềm tin và phòng chống sự ảnh hưởng tiêu cực lâu dài của COVID-19 đối với kinh tế.

Các quan chức dự hội nghị nhất trí đồng ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch COVID-19 cũnh như ảnh hưởng của nó đối với thị trường và kinh tế, đồng thời đồng ý ấn định một chương trình hành động chung G20 ứng phó dịch bệnh.