อู่ฮั่นฟื้นฟูการให้บริการของรถประจำทางกว่า 100 สาย เตรียมกลับสู่ภาวะปกติ
 การเผยแพร่:2020-03-25 21:04:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม  นครอู่ฮั่นฟื้นฟูการให้บริการของรถประจำทาง 117 สาย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม  จะมีรถไฟใต้ดิน 6 สายเปิดให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งในเมืองสำหรับผู้คนจากจังหวัดอื่น ๆ  ที่เดินทางมามณฑลหูเป่ยและกลับมาทำงาน

\

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานบัญชาการป้องกันและควบคุมโควิด-19 มณฑลหูเป่ยประกาศว่า   จะเริ่มเตรียมการสำหรับการยกเลิกปิดทางเข้าออกจากมณฑลหูเป่ยและเริ่มเดินสายการผลิตในเมืองอู่ฮั่น โดยเสนอว่าให้ประชาชนจากต่างมณฑลที่ต้องเดินทางมาหู่เป่ยใช้รหัส Green Code เป็นหลักฐาน ในการขึ้นรถ จึงจะเดินทางภายในมณฑลหู่เป่ยได้อย่างปลอดภัยและมีระเบียบ

\

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำนักงานจราจรและการขนส่งอู่ฮั่นกล่าวว่าเมื่อเดินทางโดยรถประจำทางและรถไฟใต้ดิน ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อจริงและ สแกนรหัสตามข้อกำหนด  เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มคนที่ป่วยง่าย เสนอให้ผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้โดยสารที่ไม่จำเป็นต้องเดินทาง หยุดใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นการชั่วคราว (Bo/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ