เขตทัศนียภาพระดับ A จำนวน 115 แห่งในมณฑลหูเป่ยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2020-03-25 21:06:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

จนถึงวันที่ 23 มีนาคม ทั่วมณฑลหูเป่ยของจีน มีเขตทัศนียภาพระดับ A จำนวน 115 แห่ง ที่สามารถกลับมารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานบัญชาการป้องกันและควบคุมโรคระบาดส่วนท้องถิ่น เขตทัศนียภาพ 115 แห่งในมณฑลหูเป่ยได้กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนกว่า 1 ใน 4 ของเขตทัศนียภาพระดับ A ทั้งหมด 421 แห่งในหูเป่ย โดยจะให้บริการนักท่องเที่ยวเที่ยวชมดอกไม้ตามฤดูกาล

ก่อนหน้านี้ มณฑลหูเป่ยออกข้อปฏิบัติ 20 ข้อเพื่อชี้แนะการฟื้นฟูเขตทัศนียภาพอย่างเป็นระเบียบ โดยยึดหลักการฟื้นฟูกิจการในลักษณะแบ่งพื้นที่ แบ่งระดับ และแบ่งรายการ โดยเริ่มต้นจากเขตทัศนียภาพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สำหรับเขตทัศนียภาพในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงปานกลาง ยังคงต้องปิดดำเนินการ (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ