ปักกิ่งประกาศใช้มาตรการกักตัว 14 วันและตรวจกรดนิวคลีอิก กับผู้เดินทางจาก ตปท ทุกคน
 การเผยแพร่:2020-03-25 21:08:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ลุกลามอย่างรวดเร็วในบางประเทศ มีความเสี่ยงที่โควิด-19 จะกลับเข้าสู่จีนจากต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงปักกิ่งประกาศใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคใหม่ตั้งแต่ 00.00 น.ของวันที่ 25 มีนาคม นั่นก็คือ สำหรับผู้โดยสารจากต่างประเทศที่เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองกรุงปักกิ่ง ทุกคนจะต้องถูกนำไปกักเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าระวังอาการในสถานที่ที่กำหนด และรับการตรวจหาไวรัสด้วยวิธีการ Nucleic Acid Testing ซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึงผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังกรุงปักกิ่ง โดยผ่านด่านในเมืองอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม

ก่อนหน้านี้ กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนมีประกาศโดยนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เทียวบินระหว่างประเทศที่มีจะเดินทางมายังกรุงปักกิ่งทุกเที่ยว จะต้องลงจอดที่สนามบิน 12 แห่ง นอกกรุงปักกิ่งตามข้อกำหนด ซึ่งสนามบินเหล่านี้กระจายอยู่ในนครเทียนจิน เมืองสือเจียจวง เมืองไถ่หยวน และเมืองหูเหอเฮ่าเท่อ เป็นต้น

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเป็นต้นทางของสายการบินระหว่างประเทศสำคัญที่สุดของจีน แต่ละสัปดาห์มีเที่ยวบินกว่า 200 เที่ยว ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ เดินทางไป-กลับระหว่างจีนกับ 33 ประเทศ เช่น สหรัฐ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน ฯลฯ ทำให้ขณะนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งมีความเสี่ยงที่โควิด-19 จะระบาดเข้าสู่จีนผ่านผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ