จีนกำหนด 3 แนวป้องกันผู้ป่วยเข้าประเทศ หลายชาติใช้ประสบการณ์รับมือโควิด-19 ของจีน
 การเผยแพร่:2020-03-25 21:08:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  องค์การอนามัยโลกประกาศโควิด-19 มีลักษณะจะเป็นโรคแพร่ระบาดใหญ่  ซึ่งจีนมีความเสี่ยงสูงในการที่ผู้ป่วยจะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    นายอู๋ จวินโหย่ว หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนระบุว่า จีนได้กำหนดแนวป้องกัน 3 ขั้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยงมีผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศต่อ

เขากล่าวว่า "ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินจะเป็นแนวกำแพงขั้นแรกของงานป้องกัน หลังผ่านการคัดกรองและตรวจพบ ผู้ป่วยจะถูกส่งตรงไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดเพื่อรับการรักษาทันที ส่วนแนวป้องกันขั้นที่ 2 คือ แม้ผู้โดยสารที่ไม่มีไข้เจ็บป่วยใดๆ เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาก็จะต้องมีการกักตัวก่อนเป็นเวลา 14 วัน  เพราะอาจเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งเชื้อจะมีระยะฟักตัวเป็นเวลา  14 วัน  และแนวป้องกันประการที่ 3 ถ้ายังมีผู้ป่วยหลุดจาก 2 ขั้นดังกล่าว จะต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ซึ่งตอนนี้สามารถยืนยันและรักษาได้เร็วกว่าแล้ว  อนึ่ง จนถึงขณะนี้ ได้ตรวจพบผู้ป่วยในแนวป้องกัน 2 ขั้นแรกและจัดการได้เรียบร้อยทั้งหมด ส่วนขั้นที่ 3 ที่เป็นระดับท้ายสุดนี้ยังไม่พบผู้ป่วย "

นายอู๋ จวินโหย่วกล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ จีนประสบกับคลื่นลูกแรกถาโถมเข้าใส่ ทำให้จีนรับรู้ข้อมูลของโรคเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น เขาเชื่อว่า ความเข้าใจของจีนเกี่ยวกับโควิด-19  ไม่เพียงเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ป้องกันได้ผลในจีนอย่างเดียว หากยังเป็นหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของทั่วโลกในการป้องกันและรับมือกับไวรัสโควิด-19 (Yim/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ