ตัวแทนรัฐบาลจีนมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รัฐบาลไทยที่กระทรวงสาธารณสุข
 การเผยแพร่:2020-03-25 21:12:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ได้บริจาคอุปกรณ์สิ่งของทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือไทย รับมือกับโควิด-19  โดยในช่วงเช้าวันที่ 24 มีนาคม มีพิธีส่งมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้รัฐบาลไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

นายหยางซินกล่าวว่า เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนส่งมอบให้ไทยในครั้งนี้ รวมถึงชุดตรวจไวรัส หน้ากากอนามัยชนิด surgical mask หน้ากากอนามัย N95 และชุดป้องกันไวรัส เป็นต้น รัฐบาลจีนจะประสานวิสาหกิจจีนให้จำหน่ายยารักษาโรคปอดอักเสบจากโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้จีน-ไทยร่วมกันฝ่าฟันความทุกข์ยาก ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สะท้อนให้ถึงมิตรภาพแห่งการร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ยาวนาน

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูลกล่าวว่า เมื่อประเทศไทยเผชิญกับการระบาดโควิด-19 รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยมาโดยตลอด รัฐบาลไทยรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ขณะนี้ ประเทศไทยมีความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประสบการณ์การต่อสู้โควิด-19 จากจีน

สำหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จีนบริจาคให้ในครั้งนี้ เป็นสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ในเมื่อได้รับแล้วไทยก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการรับมือกับโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์การระบาดครั้งนี้ มิตรภาพไทย-จีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คำว่าไทย-จีนพี่น้องกันนั้น ยิ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วงเวลายากลำบาก เชื่อมั่นว่า ทั้ง 2 ประเทศ จะสามารถจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคและมีชัยชนะในการควบคุมโควิด-19 (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ