กรุงแบกแดดเปิดป้ายห้องตรวจโควิด-19 ที่จีนช่วยสร้างขึ้น
 การเผยแพร่:2020-03-27 16:23:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 25 มีนาคม ที่กรุงแบกแดด เมืองหลวงอิรัก ห้องทดลองการตรวจกรดนิวคลีอิคเพื่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จีนช่วยสร้างขึ้นได้มีพิธีเปิดป้ายใช้งานแล้ว ซึ่งจะยกระดับงานตรวจพบผู้ป่วยของอิรักให้สูงขึ้น (Yim/LR/Patt)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ