คณะผู้เชี่ยวชาญป้องกันโรคระบาดของจีนชุดที่ 3 เดินทางถึงเมืองมิลาน
 การเผยแพร่:2020-03-27 16:24:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เวลา 16.45 น. ของวันที่ 25 มีนาคม ตามเวลาอิตาลี คณะผู้เชี่ยวชาญป้องกันโรคระบาดของจีนชุดที่ 3 ที่มีสมาชิก 14 คน ได้เดินทางถึงเมืองมิลานของอิตาลี พร้อมสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นและเร่งด่วน เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และยารักษา (Yim/LR/Patt)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ