กลุ่ม G20 เพิ่มทุน 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้เศรษฐกิจโลกรับมือกับการระบาดโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-03-27 16:33:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่าวันที่ 26 มีนาคม ประเทศกลุ่ม G20 ประกาศว่า จะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน รวมถึงการเพิ่มเงินทุนจำนวน 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯให้กับเศรษฐกิจโลก รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในวันเดียวกัน มีการจัดการประชุมสมัยวิสามัญของผู้นำกลุ่มG20 ว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่มG20 ประกาศแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมว่า ขณะนี้ กลุ่ม G20 กำลังดำเนินมาตรการสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจทั่วโลก ช่วยเหลือผู้ประกอบการและบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม และมีการเพิ่มเงินทุนจำนวน 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯให้เศรษฐกิจโลก เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการเงิน จากการระบาดของโรคในครั้งนี้

แถลงการณ์ร่วมระบุว่า กลุ่ม G20 ให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินนโยบายทั้งหมดที่มีอยู่ ลดผลกระทบของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ฟื้นฟูการพัฒนาของโลก  รักษาความมั่นคงทางการตลาด รวมถึงส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่ม G20 จะพยายามประกันการนำเข้า-ส่งออกเวชภัณฑ์สำคัญ สินค้าการเกษตรที่สำคัญ สินค้าประเภทอื่นๆ  ตลอดจนการบริการให้ดำเนินไปอย่างปกติ แก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

แถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้จัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในช่วงที่จำเป็น แบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละประเทศ และดำเนินการปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ต้านการระบาดในครั้งนี้ และระบุอีกว่า กลุ่ม G20 จะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศแนวหน้า โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก เป็นต้น ทุ่มเทกำลังรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างสุดกำลัง (Bo/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ