> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá của hàng không quốc tế để ổn định chuỗi cung ứng
 Mới nhất:2020-03-30 18:01:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Tại buổi họp báo của Tiểu ban lãnh đạo Quốc vụ viện Trung Quốc về cơ chế phối hợp phòng chống dịch bệnh diễn ra ngày 29/3, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 gây ra thách thức cam go cho vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế Trung Quốc, các bộ ngành liên quan thông qua các biện pháp như dốc sức tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa hàng không, đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hoá hàng không quốc tế trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 26/3, Hàng không dân dụng Trung Quốc cả thảy thực hiện 23 lượt chuyến nhiệm vụ quan trọng quốc tế vận chuyển vật tư phòng chống dịch bệnh, lũy kế vận chuyển hơn 400 tấn vật tư, phát huy vai trò tích cực hiệu quả cho ổn định chuỗi cung ứng vật tư phòng dịch toàn cầu. Nhưng chịu tác động của dịch bệnh, tính thông suốt của mạng lưới vận chuyển hàng hóa yếu đi, chuỗi vận chuyển hàng hóa hàng không bị tác động, năng lực vận chuyển giảm mạnh.