> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chính đảng châu Á giao lưu trực tuyến về hợp tác chống dịch
 Mới nhất:2020-03-31 17:59:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 30/3, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc và cơ quan diễn đàn đa phương quan trọng của chính đảng khu vực châu Á-Hội nghị Quốc tế Chính đảng châu Á đã phối hợp tổ chức “Giao lưu chuyên đề trực tuyến”, thông qua hình thức giao lưu trực tuyến, thúc đẩy các chính đảng của khu vực châu Á triển khai giao lưu và đối thoại về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, thúc đây các nước châu Á tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chống dịch.

“Giao lưu chuyên đề trực tuyến” lần này diễn ra trong 5 ngày trên trang tiếng Anh của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc và Hội nghị Quốc tế Chính đảng châu Á Giao lưu chuyên đề trực tuyến.