คกก.โอลิมปิกสากลมีมติเลื่อนจัดโอลิมปิกโตเกียวไปปี 2021
 การเผยแพร่:2020-04-01 16:53:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 30 มีนาคม คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(IOC) มีมติเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปจัดระหว่างวันที่  23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ปี 2021 ส่วนงานกีฬาพาราลิมปิกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน ปี 2021

คณะกรรมการโอลิมปิกสากลระบุว่า มติดังกล่าวพิจารณาจากเหตุผล 3 ประการดังนี้ หนึ่ง) เพื่อคุ้มครองสุขภาพของนักกีฬาและผู้มีส่วนร่วมทุกคน  สอง) เพื่อคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของนักกีฬาและงานกีฬาโอลิมปิก  และสาม) เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬานานาชาติอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลขอขอบคุณการสนับสนุนและความเข้าใจจากฝ่ายต่างๆ โดยระบุว่า การเลื่อนกำหนดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวออกไปหนึ่งปี เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ มีเวลารับมือกับโควิด-19 อย่างเต็มที่ หวังจะลดความเสียหายให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังให้เวลาอย่างเต็มที่ต่อการจัดแข่งขันรอบคัดเลือก

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยืนยันว่า นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว จะยังคงสถานะเช่นเดิม พร้อมทั้งคาดว่า จะมีนักกีฬาจำนวน 11,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียว ซึ่งปัจจุบันมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วราว 57%

อย่างไรก็ตาม งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 24 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีน ในปี 2022 จะเป็นไปตามกำหนดเวลาเดิม  โดยปัจจุบัน การเตรียมงานต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ (Yim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ