CGTN นำเสนอ “ห้องวินิจฉัยโควิด-19 รอบโลก” แนะรักษาด้วยแพทย์แผนจีน
 การเผยแพร่:2020-04-01 16:51:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เวลานี้ สถานการณ์โควิด-19 บานปลายสู่กว่า 200 ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกแล้ว สถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า จนถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 30 มีนาคม ทั่วโลกมี 202 ประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 638,146 ราย เสียชีวิต 30,105 ราย ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนได้รับการยับยั้งในเบื้องต้นแล้ว นับวันมีประเทศมากขึ้นที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ยับยั้งโควิด-19 ของจีน

\

สถานีโทรทัศน์ CGTN ของจีนจึงนำเสนอรายการพิเศษเรื่อง “ห้องวินิจฉัยโควิด-19 รอบโลก” ถ่ายทอดประสบการณ์รักษาโควิด-19 ด้วยแพทย์แผนจีน โดยบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมยับยั้งโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมอาชีพของประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (YIM/LING/SUN)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ