ยูเอ็นระบุ โรคโควิด-19 เป็นความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งองค์การ
 การเผยแพร่:2020-04-02 16:00:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติประกาศรายงานหัวข้อ “ร่วมแบกรับภาระหน้าที่ สนับสนุนทั่วโลก รับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19”

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรสกล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดของมนุษยชาติ นับตั้งแต่การก่อตั้งยูเอ็นเป็นต้นมา ประเทศที่สำคัญในโลกควรประสานงานกัน ใช้นโยบายและปฏิบัติการที่เฉียบขาดและมีเนื้อหากว้างขวางเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินและเทคนิคต่อประชาชนและประเทศที่อ่อนแอ

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรสกล่าวว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้จัดการประเมินอีกครั้งต่ออนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020 และปี 2021 แล้วประกาศว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งมีสภาพแย่มากพอๆ กับปี 2009 เขาชี้ให้เห็นว่า ก่อนอื่น ประเทศต่างๆ ควรใช้มาตรการรับมืออย่างมีการประสานงาน เพื่อสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัส และสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก คือ ประเทศพัฒนาควรช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา เสริมความสามารถการรับมือด้านระบบสาธารณสุขของประเทศเหล่านี้ เพื่อยับยั้งการลุกลามของไวรัส และประการที่สอง ควรมีความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบร้ายแรงที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญต่อหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อาทิ สตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน แรงงานที่มีรายได้ต่ำ ธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นต้น ทั้งนี้ ควรจะออกนโยบายใหม่ ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือโดยตรง อย่างเช่น ทรัพยากร สวัสดิการสุขภาพและประกันการว่างงานต่อกรรมกรและครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขยายการประกันสังคม และให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทวิสาหกิจ เพื่อไม่ให้ธุรกิจล้มปิดตัวหรือมีคนตกงานจำนวนมาก (Yim/Lin/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ