จีนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนยากจนต่อไป
 การเผยแพร่:2020-04-03 16:14:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ปัจจุบัน กระทรวงกิจการพลเรือนและสำนักงานขจัดความยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีน กำลังร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือประชาชนยากจน

นางหวัง ชุนเอี้ยน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานขจัดความยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า ปัจจุบัน สภาพการมีงานทำของแรงงานยากจนมีแนวโน้มโดยทั่วไปดี โรงงาน วิสาหกิจ และโครงการขจัดความยากจนต่างกำลังเร่งฟื้นฟูการผลิต ขณะเดียวกัน ท้องที่ต่าง ๆ ก็ได้ช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรยากจนอย่างคึกคัก

ด้านนายหลิว หย่ง รองอธิบดีกรมการช่วยเหลือทางสังคม กระทรวงกิจการพลเรือนจีน กล่าวว่า ต้องเข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วย และครอบครัวยากจนจากการระบาดของโควิด-19 อย่างชัดเจน ตลอดจนรวบรวมครอบครัวที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ให้อยู่ในรายชื่อผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสังคมอย่างทันท่วงที (Tim/Ldan/Zhou)


ช่องแนะนำ