เซี่ยงไฮ้: ไหว้ออนไลน์-เซ่นไหว้แทน เป็นทางเลือกใหม่เช็งเม้งจีน
 การเผยแพร่:2020-04-03 16:16:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันเสาร์ที่ 4 เมษายนปีนี้ ตรงกับวันเช็งเม้ง สุสานต่างๆ ของนครเซี่ยงไฮ้ บริการเซ่นไหว้ออนไลน์และทำพิธีเซ่นไหว้แทน กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับชาวเมือง

\

สำหรับชาวเมืองที่ต้องการมาประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพชนด้วยตนเองนั้น จะต้องจองล่วงหน้าโดยมีโควตาจำกัด และไม่ให้ตรงเวลากันด้วย โดยให้จองโควตาแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา(YIM/LING/SUN)

\


ช่องแนะนำ