เช็งเม้งปีนี้ “สุสานปาเป่าซานปักกิ่ง” ให้บริการ “เซ่นไหว้แทน”
 การเผยแพร่:2020-04-03 16:18:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 2 เมษายน   เจ้าหน้าที่สุสานประชาชนปาเป่าซานปักกิ่ง กำลังเช็ดถูทำความสะอาดสุสานบรรพชนให้กับผู้ว่าจ้างบริการ “เซ่นไหว้แทน”

\

อนึ่ง ทุกปีเมื่อเทศกาลเช็งเม้งย่างกรายมาถึง สุสานปาเป่าซานปักกิ่งจะรองรับผู้คนที่มาประกอบการเซ่นไหว้บรรพบุรุษจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับปีนี้เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สุสานต่างๆ ในกรุงปักกิ่งได้ออกมาตรการใหม่ เช่น จองเวลาล่วงหน้าผ่านออนไลน์ เซ่นไหว้ตามเวลาที่แยกกัน และนำเสนอบริการ “เซ่นไหว้แทน” (YIM/LING/SUN)

\

\


ช่องแนะนำ