ปธน.จีน-อินเดียแสดงความยินดีครบ 70 ปีความสัมพันธ์สองประเทศ
 การเผยแพร่:2020-04-03 16:31:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 1 เมษายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงนายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีอินเดีย เนื่องในโอกาสจีนและอินเดียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า หวนรำลึกช่วงเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่ธรรมดา ภายใต้ความพยายามของทั้งสองฝ่าย สองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ที่มุ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และพยายามกระชับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อเนื่อง

ด้านนายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีอินเดียกล่าวว่า อินเดียกับจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเป็นองค์เศรษฐกิจใหม่ของโลก การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศ มีความสำคัญยิ่งต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของส่วนภูมิภาคและโลก (Yim/Ping/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ