บทวิเคราะห์: ปธน.จีนลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศมณฑลเจ้อเจียง
 การเผยแพร่:2020-04-03 16:33:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง  ประธานาธิบดีจีน เดินทางลงพื้นที่มณฑลเจ้อเจียง  เพื่อตรวจเยี่ยมการป้องกันและควบคุมโควิด-19 โดยมีจุดมุ่งหมายให้จีนป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดต่อไป รวมถึงเร่งฟื้นฟูการผลิต เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปีนี้  ตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน

นิยามคำว่า “รอบด้าน” หมายถึงว่า  ไม่เพียงแต่ต้องบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น  หากยังต้องอนุรักษ์ระบบนิเวศด้วย

\

เวลาพัฒนาการท่องเที่ยวจะละทิ้งสิ่งแวดล้อมไม่ได้   และไม่ควรบุกเบิกการพัฒนาเชิงพาณิชย์มากเกินควร  การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ควรทำลายระบบนิเวศ ระบบนิเวศก็คือเศรษฐกิจ  การอนุรักษ์ระบบนิเวศก็เหมือนเป็นการพัฒนาพลังการผลิต การที่นายสี จิ้นผิง  กำหนดให้การอนุรักษ์ระบบนิเวศอยู่ในวาระการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รวมถึงให้คำชี้นำและแนวคิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า จีนจะเดินบนหนทางการพัฒนาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ปีนี้  จีนจะสร้างสังคมพอกินพอใช้ให้ลุล่วงไปด้วยดี   สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และระบบนิเวศ

การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ ทำให้จีนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบบสีเขียวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังที่ปธน.สี ระบุว่า  วิกฤติกับโอกาสอยู่ด้วยกัน การรอดพ้นจากวิกฤติคือการมีโอกาส การเผชิญหน้ากับไวรัสที่เลวร้ายและรุนแรง มนุษย์เรายิ่งต้องตระหนักว่า  ควรยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศ  เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (Tim/Zhou)


ช่องแนะนำ