จีนจับมือประชาคมโลกร่วมต้านไวรัส
 การเผยแพร่:2020-04-07 15:37:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนที่เดินทางไปอิตาลีเสร็จสิ้นภาระกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กลุ่มที่ 2 เป็นเวลา 15 วันแล้ว จึงเดินทางกลับประเทศ

\

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน เดินทางถึงเมืองมีแลนด์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลหลายแห่งใน 4 เมือง ของ2 เขต ในอิตาลี เข้าสู่เขตแยกโรคเบอร์กาโมสองครั้ง ติดต่อกับชาวจีนโพ้นทะเลและชาวจีนท้องถิ่นกว่า 10 ครั้ง บริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของป้องกันให้กับฝ่ายต่างๆ แนะนำประสบการณ์ของจีน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์

\

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปโรงพยาบาลซัคโก(Sacco Hospital) มีแลนด์สองครั้ง เยี่ยมชมห้องแลป P4 ของโรงพยาบาลแห่งนี้  และแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาต้านไวรัส  โรงพยาบาลซัคโกเป็นโรงพยาบาลโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของอิตาลี มีห้องแลป P4 หนึ่งห้องและแลป P3 สามห้อง แสดงถึงความเข้มแข็งในด้านการวิจัยเชื้อไวรัส

\

จากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสองครั้ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนกับโรงพยาบาลซัคโกต่างให้การตอบรับที่ดีในทางวิชาการต่อกัน และหวังว่า จะรักษาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการป้องกัน ควบคุม รักษาทางคลินิก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนายารักษาโควิด-19 ต่อไป ในด้านการวิจัยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ในอนาคต หน่วยผู้เชี่ยวชาญของจีนกับห้องแลป P4 โรงพยาบาลซัคโกจะร่วมมือกันวิจัยความแตกต่างของโควิด-19 ของจีน อิตาลีและประเทศอื่น และจะร่วมมือกันวิจัยยาต้านไวรัส เพื่อใช้ผลงานวิจัยในการรักษาทางคลินิกในเร็ววัน สร้างคุณงามความดีให้กับมวลมนุษยชาติ (Bo/LR/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ