อู่ฮั่นลดความเสี่ยง เขตท้องถิ่นสู่‘ระดับต่ำ’อีกแห่ง
 การเผยแพร่:2020-04-07 16:07:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 5 เมษายน  สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 มณฑลหูเป่ยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงล่าสุดทำให้จำนวนเขตท้องถิ่นของนครอู่ฮั่น ทำให้ 9 เขตมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในระดับต่ำ ส่วนอีก 4 เขตอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา อู่ฮั่นได้ปรับลดความเสี่ยงของเมืองจาก “ระดับสูง” เป็น “ระดับปานกลาง” และปัจจุบันมณฑลหูเป่ย ยังไม่มีเขตหรือเมืองที่มีความเสี่ยงใน “ระดับสูง”

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโรคระบาดตามแนวทางที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าเขต อำเภอ และเมือง ที่ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่ติดต่อกัน 14 วัน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ แต่หากพื้นที่เหล่านั้นมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่น้อยกว่า 50 ราย หรือเกิน 50 รายแต่ไม่มีการระบาดรุนแรง จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ส่วนพื้นที่ที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่เกิน 50 ราย และพบการระบาดรุนแรง จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (Bo/Patt/Zdan)


ช่องแนะนำ