UN ชี้ โควิด-19 ไม่ใช่‘เรื่องน่ายินดี’สำหรับสิ่งแวดล้อมโลก
 การเผยแพร่:2020-04-07 16:26:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 5 เมษายน นายอิงเกอร์ แอนเดอร์สัน (Inger Andersen) ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ในช่วงที่รัฐบาลของหลายประเทศกำลังรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ไม่ควรถูกมองว่า “เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม”

สำหรับผลกระทบของโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก แอนเดอร์สันเตือนว่า   “ผลที่มองเห็นได้ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง ล้วนเป็นเพียงชั่วคราว มันเกิดขึ้นพร้อมกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันน่าเศร้าและความทุกข์ยากของมนุษย์”  “การระบาดจะส่งผลให้ปริมาณขยะทางการแพทย์และของเสียที่อันตรายเพิ่มมากขึ้น”

นายอิงเกอร์ แอนเดอร์สันยังกล่าวว่า “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดในครั้งนี้ ต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของเราให้สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

นายอิงเกอร์ แอนเดอร์สันเห็นว่า หลังจากวิกฤตในครั้งนี้ช่วงที่เราวางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน เรามีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะรับมือกับปัญหานี้ ด้วยการลงทุนในพลังงานทดแทน อาคารอัจฉริยะ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขนส่งสาธารณะ … ” (Bo/Patt/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ