> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Tỉnh Hồ Bắc tổng cộng có 5 triệu 570 nghìn người trở lại làm việc
 Mới nhất:2020-04-07 18:23:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Tính đến ngày 3/4, số người trở lại làm việc tổng cộng lên đến 5 triệu 570 nghìn người, tổ chức thuê chuyến và xe riêng vận chuyển 630 nghìn người lao động trở lại làm việc, điểm đến bao gồm hơn 90 thành phố của 28 tỉnh ngoài Hồ Bắc.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu sức lao động ngoai tỉnh đã giảm xuống, vẫn còn gần 1 triệu người lao động ở lại trong tỉnh.

Các cơ quan nguồn nhân lực và an sinh xã hội trong tỉnh Hồ Bắc đang đẩy mạnh tuyển dụng trên mạng, tổ chức triển khai hành động “Tuyển dụng mười triệu việc làm qua mạng trong trăm ngày”, thu hút càng nhiều người lao động tìm việc làm trong tỉnh. Bước tiếp theo, sẽ tích cực chủ động mở rộng kênh tuyển dụng ra ngoài tỉnh, thúc đẩy càng nhiều người lao động và nhân tài sớm tìm được việc làm.

Hot Phát biểu bình luận