การพัฒนา “บ้านเคลื่อนที่” ของชนเผ่าคาซัค
 การเผยแพร่:2020-04-08 11:15:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

ชนเผ่าคาซัค เป็นหนึ่งใน 55 ชนกลุ่มน้อยของจีน ได้รับสมญาว่า “ชนเผ่าบนหลังม้า”  เนื่องจากในอดีต ชาวคาซัคเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลัก จึงต้องเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่เป็นประจำตามฤดูกาลของต้นหญ้า หลายปีมานี้ พร้อมกับการดำเนิน “โครงการที่อยู่อาศัยถาวรของชาวปศุสัตว์” ในเขตซินเจียง ชาวปศุสัตว์ต่างพากันอาศัยอยู่ในที่พักถาวรเป็นจำนวนมาก “จันฝัง” เต็นท์ที่มีลักษณะเด่นชัดของชาวคาซัค ก็ค่อย ๆ พัฒนาจาก “บ้านเคลื่อนที่” กลายเป็น “บ้านถาวร” โดยมีชาวคาซัคจำนวนไม่น้อยยังคงรักษาลักษณะโดดเด่นชัดของ “จันฝัง” ไว้ โดยประกอบเป็นธุรกิจเกสต์เฮาส์ ปัจจุบัน “จันฝัง” ของชาวคาซัค ไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าคาซัค หากยังเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย (Tim/Zi/Chu)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ