อีคอมเมิร์ซจีนเปิดช่องทางโลจิสติกส์ภายในและต่างประเทศช่วย SME
 การเผยแพร่:2020-04-13 17:39:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

แม้ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ด้วยประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโลจิสติกส์ข้ามประเทศของบริษัทอีคอมเมิร์ซจีน บริษัทการค้าต่างประเทศหลายบริษัทได้รับโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศจำนวนไม่น้อย บริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนเช่น Alibaba ก็เปิดช่องทางโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วย SME ของจีนเปิดตลาดทั่วโลก

ผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อจำกัดการเข้าประเทศของทั่วโลกในตอนนี้ ทำให้ ศักยภาพการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่เพียงพอ ในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา Alibaba ลงทุนจัดเครื่องบินเหมาลำ 200 กว่าลำ เปิดช่องทางโลจิสติกส์เข้าออกประเทศจีน ซึ่งสามารถกระตุ้นการฟื้นฟูการผลิตของโรงงานทั่วโลกได้ (Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ