ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จีน-รัสเซียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่กรุงมอสโก
 การเผยแพร่:2020-04-14 16:36:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 12 เมษายน คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จีน ที่เดินทางไปช่วยเหลือรัสเซีย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโควิด-19 กับผู้เชี่ยวชาญรัสเซีย ที่โรงพยาบาลคลินิก หมายเลข 40 กรุงมอสโก

วันเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจีนและรัสเซียได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึง มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤต กลไกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยทางระบาดวิทยา และแนวโน้มของสถานการณ์โควิด-19

บ่ายวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 คน ได้เดินทางถึงกรุงมอสโก พร้อมส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อป้องกันโรคแก่รัสเซีย (Tim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ