การประชุม รมต. สธ. กลุ่ม G-20 เน้นให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนาระดับล่างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-04-20 18:20:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 19 เมษายน การประชุมทางไกลระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มประเทศ G-20 โดยมีผู้แทนสมาชิกกลุ่ม G-20 ชี้ว่า สังคมโลกจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายที่หนักหน่วงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในด้านความปลอดภัยของชีวิตผู้คน และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เน้นว่าทั่วโลกจำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข อีกทั้งต้องให้ความสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาระดับล่างที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมการเจรจาเกี่ยวกับการใช้บิ๊กดาต้า และแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอื่น ๆ ในการส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต (Bo/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ