อัตราหายดีจากโควิด19 ของจีนสูงกว่า 94%
 การเผยแพร่:2020-04-22 16:00:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 21 เมษายน จีนจัดการประชุมแถลงข่าวเปิดเผยว่า ปัจจุบัน ภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ของจีนคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด จำนวนผู้หายดีเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยอัตราหายดีสูงกว่า 94% แต่พร้อมไปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศมีความตึงเครียดขึ้น ทางผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติจีนได้ระบุว่า จะยกระดับการป้องกันรับมือผู้ติดเชื้อที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศของเมืองในพื้นที่ชายแดนจีนมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนมีเส้นพรมแดนบนบกระยะทางรวม 22,800 กิโลเมตร ถือว่ายาวที่สุดในโลก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมาก และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ต่างประเทศรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ท้องถิ่นบางแห่งของจีนมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นางกัว เยี่ยนหง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการรักษาพยาบาล คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติจีน กล่าวว่า งานป้องกันในพื้นที่ชายแดนเป็นงานสำคัญที่สุดในปัจจุบัน

โดย 9 มณฑลที่มีด่านทางบกได้เตรียมกำหนดแผนงานยกระดับความสามารถการป้องกันโรคระบาดจากต่างประเทศ ความสามารถการรักษาพยาบาลตามสภาพที่เป็นจริงของท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ก็จะตรวจสอบความสามารถการทำงานของห้องทดลอง ความสามารถการรักษาช่วยเหลือด้านระบบทางเดินหายใจของแพทย์และพยาบาล เสริมกำลังความสามารถให้แข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขและอนามัยแห่งชาติจีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคระบาดไปยังท้องที่ต่างๆ แล้ว (Yim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ