> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Triệu tập hội nghị Tiểu ban lãnh đạo Trung ương TQ về công tác ứng phó dịch Covid-19
 Mới nhất:2020-04-23 18:02:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị Tiểu ban lãnh đạo Trung ương TQ về công tác ứng phó dịch Covid-19 triệu tập ngày 22/4 nêu rõ, Trung Quốc cần phải kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại, thúc đẩy khôi phục trật tự kinh tế-xã hội trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh bình thường hóa. Làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát bình thường hóa cần phải nâng cao năng lực xét nghiệm, triển khai xét nghiệm RNA và kháng thể quy mô lớn.

Hội nghị đồng thời nhấn mạnh, cần phải nâng cao kỹ thuật xét nghiệm, khẩn trương mở rộng sản xuất và ứng dụng thương mại dụng cụ xét nghiệm nhanh, tiện lợi, hiệu quả, chính xác, cố gắng thực hiện xét nghiệm toàn bộ đối tượng cần xét nghiệm, xét nghiệm toàn bộ đối tượng muốn xét nghiệm. Cần phải tăng cường phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở cửa khẩu biên giới, tăng cường trù tính chung điều phối nhân viên và vật tư phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Đi sâu triển khai hợp tác quốc tế, tăng cường giám sát và quản lý chất lượng vật tư phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện thông quan tiện lợi cho xuất khẩu vật tư phòng chống dịch bệnh.