ไชน่ามีเดียกรุ๊ปจัดทำหนังสือ “บันทึกประจำวันของเทพธิดา”
 การเผยแพร่:2020-04-24 17:23:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

หนังสือ “บันทึกประจำวันของเทพธิดา” ที่คลื่นวิทยุ Voice of China ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป รวบรวมและเรียบเรียง เริ่มเผยแพร่โดยวางจำหน่ายในร้านหนังสือซินหวาออนไลน์แล้ว หนังสือเล่มนี้รวบรวมบันทึกประจำวันทั้งในรูปแบบเสียงและข้อความที่ถอดจากคำบอกเล่าจำนวน 196 บท ของเจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้ต่อสู้กับโควิด-19 ในแนวหน้า ถือเป็นบันทึกคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ของบุคคลผู้เสียสละเพื่อประชาชนอันแสนน่ารักเหล่านี้ นอกจากนี้ หนังสือเล่มดังกล่าวยังมี QR code สำหรับให้ผู้อ่านสแกนเพื่อรับฟังเสียงของทุกบทได้ด้วย

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 22 มีนาคม คลื่นวิทยุ Voice of China ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป ได้นำเสนอรายการพิเศษ “บันทึกประจำวันของเทพธิดา” โดยจัดให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้ต่อสู้กับโควิด-19 ในแนวหน้า ได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวขณะทำงานช่วยชีวิตผู้ป่วยผ่านเสียงในรายการวิทยุ ซึ่งออกออกอากาศไปทั้งหมด 54 ตอน โดยมีเจ้าหน้าที่การแพทย์รวม 343 คน ร่วมรายการใน 349 บท ทั้งจากห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วยทั่วไป ไปจนถึงโรงพยาบาลชั่วคราว ถือเป็นสารคดีวิทยุที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดและซาบซึ้งใจที่สุด (TIMLFZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ