“ผู้ช่วยพยาบาลอัจฉริยะ” ช่วยเมืองฉางชุนต้านโควิด
 การเผยแพร่:2020-04-27 15:18:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

โรงพยาบาล Bethune 1 มหาวิทยาลัยจี๋หลิน พยาบาลในแผนกหายใจและผู้ป่วยหนักกำลังใช้งานอุปกรณ์ “ผู้ช่วยพยาบาลอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยกับสถาบันเครื่องจักรฉางชุน สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ซึ่งเครื่องนี้สามารถเดินตาม พูดเตือนและหลบหลีกอุปสรรคโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัจฉริยะและระบบสัมผัสอัลตร้าโซนิค ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและภาระงานล้นมือของแพทย์พยาบาลในช่วงต้านโควิดอย่างมาก (Yim/Ping/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ