จีนมีพัสดุกว่า 200 ล้านชิ้นต่อวัน กลับสู่ภาวะปกติก่อนเกิดโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-04-27 15:34:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 25 เมษายน นายเปียน จั้วต้ง รองหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการตลาดของกรมไปรษณีย์แห่งชาติจีน อธิบายในที่ประชุมแถลงข่าวว่า ปัจจุบัน จีนมีพัสดุกว่า 200 ล้านชิ้นต่อวัน เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19

ปัจจุบันจีนได้สร้างจุดรับส่งพัสดุใน 96.6% ของตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จำนวนพัสดุที่ส่งไปยังหมู่บ้านในไตรมาสแรกก็ยังมีกว่า 3,000 ล้านชิ้น โดยสินค้าที่ส่งจากตัวเมืองไปสู่หมู่บ้านและผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งจากหมู่บ้านไปยังตัวเมืองมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านหยวน แต่การบริการส่งพัสดุในหมู่บ้านยังมีปัญหาจากต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและการบริการที่ไม่ครบถ้วน เป็นต้น กรมไปรษณีย์แห่งชาติจีนจึงดำเนินโครงการ “พัสดุเข้าหมู่บ้าน” โดยจะใช้เวลา 3 ปีผลักดันให้ทุกหมู่บ้านสามารถรับส่งพัสดุได้อย่างสะดวกสบาย (Bo/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ