สถาบันเทคโนโลยีทางรถไฟเมืองหลิ่วโจวเปิดสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาไทย
 การเผยแพร่:2020-04-28 15:29:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI 

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  สถาบันเทคโนโลยีทางรถไฟเมืองหลิ่วโจว เขตกว่างซี เริ่มการเรียนการสอนมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว  แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้นักศึกษาไทยจำนวน 39 คน ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ยังไม่สามารถเข้ามาเรียนได้  จึงมีการจัดการสอนออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้กับนักศึกษาไทยตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา    

นักศึกษาไทยจำนวน 39 คนดังกล่าว เริ่มเข้าเรียนในสถาบันฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2018  โดยเรียนวิชาเอก 2 วิชา  ได้แก่  การควบคุมสัญญาณทางรถไฟอัตโนมัติ และวิศวกรรมทางรถไฟ  ตามกำหนดการนักศึกษาไทยรุ่นนี้จะสำเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคมปีนี้  ต่อจากนั้นจะไปฝึกงานในวิสาหกิจการรถไฟของไทย

สถาบันเทคโนโลยีทางรถไฟเมืองหลิ่วโจวระบุว่า  ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา  ตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนดไว้  ทางสถาบันได้จัดอาจารย์จำนวนกว่า 10 คน เปิดการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาไทย  เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนด 

พร้อมกับโครงการความร่วมมือทางรถไฟจีน-ไทย ที่มีความคืบหน้า มีนักศึกษาไทยที่สนใจเรียนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2019  มีนักศึกษาไทยจำนวน 28 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีทางรถไฟเมืองหลิ่วโจวได้สำเร็จการศึกษา  ซึ่งปัจจุบัน  นักศึกษาดังกล่าว มีจำนวน 12 คน ทำงานอยู่ในวิสาหกิจทางรถไฟของไทย  อีก 2 คน เป็นครูสอนวิชาการขนส่งทางรถไฟ  และอีก 6 คนเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Bo/Zhou) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ