ปักกิ่งเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 17
 การเผยแพร่:2020-04-28 15:43:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน มีการจัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 1 ของการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 17 ที่มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง โดยนายลี่ จั้นซู ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ใช้วิธีการประชุมแบบผสม คือมีสมาชิก 123 คนร่วมประชุมในมหาศาลาประชาชน และอีก 47 คน ร่วมประชุมทางไกล โดยจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 170 คน สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบร่างกฏหมายว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากของแข็งฉบับแก้ไขของนายสวี ฮุย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการรัฐธรรมนูญและกฏหมายแห่งสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน โดยร่างกฎหมายฯ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 ดังกล่าว ได้เพิ่มข้อกำหนดต่าง ๆ ว่าด้วยการควบคุมดูแลของเสียทางการแพทย์ โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรง ว่าด้วยการควบคุมดูแลการแบ่งประเภทขยะในชีวิตประจำวัน ว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนามัยของตลาดสินค้าการเกษตร และตลาดขายส่งผลิตผลการเกษตร และว่าด้วยการเพิ่มกำลังป้องกันมลพิษจากขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เป็นต้น โดยคณะกรรมการรัฐธรรมนูญและกฎหมายเห็นว่า ร่างกฎหมายฯ ฉบับแก้ไขดังกล่าวค่อนข้างสมบูรณ์ จึงยื่นให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ

ในด้านลิขสิทธิ์ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การเพิ่มการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นมาตรการสำคัญเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม หลายปีมานี้การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมจีน ทำให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกิดปัญหาใหม่ที่ต้องรีบแก้ไขโดยผ่านการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจีนจะยื่นมติที่เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขต่อไป (Bo/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ