> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc xác định thời gian tổ chức “Hai Kỳ họp” năm 2020
 Mới nhất:2020-04-29 18:01:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 29/4, Trung Quốc công bố thời gian triệu tập Kỳ họp hàng năm của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội), cơ quan quyền lực tối cao. Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cùng ngày quyết định, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 22/5.Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nêu rõ, tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc hiện tiếp tục diễn biến theo hướng tốt, đời sống kinh tế-xã hội dần khôi phục bình thường. Cân nhắc tổng hợp nhân tố các mặt, đã có đủ điều kiện triệu tập Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII vào lúc thích hợp.

Ngày 29/4, Phiên họp Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc đề nghị triệu tập Kỳ họp thứ 3 Chính hiệp toàn quốc khoá XIII tại Bắc Kinh vào ngày 21/5.

Tác động bởi dịch COVID-19, tháng 2 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần lượt ra quyết định lùi “Hai Kỳ họp” hàng năm.